مراحل پخت سوهان
تصویر پخت سوهان

جوانه گندم آسیاب شده با آرد و آب با هم مخلوط شده و به شکل شیر درآمده و حرارت می دهیم تا به رنگ کرم متمایل شود.

سپس با حرارت بیشتری به حالت جوش درمی آید و درآن حین شکر اضافه شده و با حرارت بیشتر از پیش با دستگاه هم زده می شود و به مایع غلیظی تبدیل می شود.

تصویر پخت سوهان
تصویر پخت سوهان

سپس زعفران و کره حیوانی و زرده تخم مرغ افزوده شده و مایع سوهان آماده برای پخت می شود.

مایع سوهان را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم کرده و هر یک پانزدهم آن را به صورت جداگانه بخارگیری می کنند (آبی که در ابتدا برای هم زدن اضافه شده بود را از آن می زدایند) و در آن حین خمیر سوهان آماده و به شکل ها و انواع مختلف سوهان آماده می شود.

تصویر پخت سوهان

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن