درباره ما

پیشینه سوهان محمد سیما
من، محمّد زمردی به همراه برادر کوچک ترم از ابتدای نوجوانی در بسیاری از کارخانه های تولید سوهان فعالیت داشتیم. در سال ۱۳۵۹ و زمانی که تنها ۹ سال داشتم در کارخانه ی سوهان سجاد (کارخانه ی آقای شاه احمدی) مشغول به کار شدم. بعد از چندسال برادرم نیز شروع به کار کرد.ما در سال ۱۳۶۹ کارخانه ای کوچک راه اندازی کردیم و با تلاش های شبانه روزی توانستیم در سال ۱۳۷۶ ثمره ی تلاش خود را در کارخانه ی محمّد سیما ببینیم.کار را با کارگرانی بسیار اندک شروع کرده و بعد از گذشت چند سال موفق شدیم پرسنل مان را به ۱۰۰ نفر افزایش دهیم، که این امر باعث کارآفرینی شد. در سال ۱۳۸۲ برند “محمّد سیما” را به ثبت رساندیم و از روزهای اول هم اولویت کارمان را بر کسب رضایتمندی مشتریان قرار دادیم. از ابتدا با استفاده از مواد درجه یک، کیفیت را ملزوم کارمان قرار دادیم و کمیت برایمان اهمیتی ندارد.با تلاش روزافزون خود و پرسنل محمّد سیما و با امید به خدای متعال سعی در جهانی شدن “محمّد سیما” داریم و این بزرگترین هدف “محمّد سیما” است.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن