سوهان محمد سیما اسپانسر بازی صبای قم و پرسپولیس تهران

توسعه ورزش و فرهنگ پهلوانی باید جدی گرفته شود

توسعه ورزش و فرهنگ پهلوانی باید جدی گرفته شود
محمد زمردی مدیر عامل سوهان محمد سیما با اعلام این مطلب گفت:
سوهان محمد سیما بعنوان بخش خصوصی بر تود فرض می داند تا حد توان نسبت به اعتلای سلامت جامعه تلاش کند و این هدف را هم در تولید محصول سالم و هم در حمایت از فعالیت های ورزشی دنبال میکند
وی گفت در فصل گذشته لیگ برتر سوهان محمد سیما اقدام لازم را جهت تولید برنامه مشارکتی با صدا و سیمای قم برای پخش مسابقات خانگی تیم فوتبال صبای قم به کار بست و محصول ان پخش بیش از ۷۵۰ دقیقه برنامه فوتبالی اعم از بازی و گزارش زنده ان، مسابقه پیامکی، تحلیل و کارشناسی بازیهای لیگ بود که خوشبتتانه با استقبال هموطنان از سراسر کشور روبرو شد.
محمد زمردی ادامه داد:
استقبال مردم عزیز از برنامه تلویزیونی و ابراز احساسات نسبت به برند محمد سیما وظیفه ما را در خدمتگزاری به مردم در سراسر کشور سنگین تر کرد که امیدواریم با گسترش شعب و افزایش بیش از پیش کیفیت محصول پاسخگوی محبت انها باشیم

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن