دسر ٢٢٠ گرم

شناسه محصول: ms103.
دسته: , .

دسر ٢٢٠ گرم

مواد تشکیل دهنده:  آرد، جوانه گندم، شکر، روغن کره، هل، زعفران، زرده تخم مرغ

در این محصول زعفران و جوانه گندم به مقدار دوبرابر و روغن کره به مقدار ۲۰ درصد حد معمول استفاده شده است.

E

مواد تشکیل دهنده:  آرد، جوانه گندم، شکر، روغن کره، هل، زعفران، زرده تخم مرغ

در این محصول زعفران و جوانه گندم به مقدار دوبرابر و روغن کره به مقدار 20 درصد حد معمول استفاده شده است.

  • خاکستری
  • آبی
  • سیاه